Orkest Nostalgie, opgericht medio 2011, is gestopt met ingang van mei 2020.
De doelstelling was om muziek te maken voor senioren in onze samenleving.
Er is in de afgelopen 9 jaren voornamelijk opgetreden in de woon- en zorgcentra in Groningen en Drente.
Het was voor ons een dankbaar publiek vooral ook om te zien dat de mensen die oude melodieën herkennen en deze ook nog meezongen.
Orkest Nostalgie bestond uit twee accordeonisten en een keyboard zorgde voor het benodigde ritme.
Wij willen bij deze de activiteiten begeleiders en team van de WZC's hartelijk bedanken voor het organiseren van deze fijne optredens.

Heel veel groeten en het allerbeste, dat wensen Albertje, Jeanne en Jac u allen.